Podrobnosti záznamu

Název
   Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Inženýrská
    Konference
    Mezinárodní
    Regionální
    Seismologie
    Seismologů
    účastí
Části této monografie
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Seismicita frenštátské oblasti
    Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání
    Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu