Podrobnosti záznamu

Název
   Inženýrsko-geologická mapa 25-34-17 Kladná-Žilín - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
Další názvy
    Geology-engineering map 25-34-17 Kladna-Zilin (1:10 000)
Autor
   Vít, Jan
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-34-17, Kladná-Žilín
Klíčové slovo
    25-34-17
    Inženýrsko-geologická
    Jevy
    Kladná-Žilín
    Klimatickými
    Mapa
    Nepříznivými
    Ohrožených
    Podpora
    Prevence
    územích
Abstrakt (česky)
   Mapování svahových pohybů a jejich dokumentace - Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů.
Abstrakt (anglicky)
   Geology-engineering map 25-34-17 Kladna-Zilin (1:10 000)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014