Podrobnosti záznamu

Název
   Inženýrskogeologická mapa 25-41-05 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
Další názvy
    Geology-engineering map 25-41-05 Velké Karlovice.
Autor
   Novotný, Roman
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-41-05, Velké Karlovice
Klíčové slovo
    25-41-05
    Inženýrskogeologická
    Jevy
    Karlovice
    Klimatickými
    Mapa
    Nepříznivými
    Ohrožených
    Podpora
    Prevence
    územích
    Velké
Abstrakt (česky)
   Mapování svahových pohybů a jejich dokumentace - Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů.
Abstrakt (anglicky)
   Geology-engineering map 25-41-05 Velké Karlovice.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014