Podrobnosti záznamu

Název
   Inženýrskogeologická mapa 25-41-22 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
Další názvy
    Geology-engineering map 25-41-22 Francova Lhota.
Autor
   Baldík, Vít
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-41-22, Francova Lhota
Klíčové slovo
    25-41-22
    Francova
    Inženýrskogeologická
    Jevy
    Klimatickými
    Lhota
    Mapa
    Nepříznivými
    Ohrožených
    Podpora
    Prevence
    územích
Abstrakt (česky)
   Mapování svahových pohybů a jejich dokumentace - Inženýrsko geologická mapa a mapa náchylností území k porušení svahů.
Abstrakt (anglicky)
   Geology-engineering map 25-41-22 Francova Lhota.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014