Podrobnosti záznamu

Název
   Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
Editor
    Dvořák, P.
    Ira, V.
    Šuška, P.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2013
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Abstraktů
    Akademického
    České
    česko-slovenského
    Geografického
    Geografickém
    Inovativní
    Přístupy
    Republice
    Sborník
    Semináře
    Slovensku
    Trendy
    Výzkumu
    XVIII
Části této monografie
    Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy
    Krizové řízení a jeho modelování v GIS