Podrobnosti záznamu

Název
   Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu
Autor
   Kirchner, Karel
   Konečný, M.
   Petrová, A.
   Rothová, H.
   Voženílek, V.
Nakladatel
    Univerzita palackého
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2001
Fyzický popis
    185 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: GA205/99/0329, GA ČR
    Překlad názvu: Integration GPS/GIS in geomorphological investigations. ational Park
Předmětová kategorie
    geomorphology mapping
Klíčové slovo
    Geomorfologickém
    GPS/GIS
    Integrace
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Publikace shrnuje poznatky o podrobném geomorfologickém mapování v ČR, seznamuje s úlohou GIS v geomorfologii a základními principy GPS. Je prezentována metodika geomorfologického GPS mapování i přínos GPS a GIS pro geomorfologii. Pozornost je věnována aspektům implementace geoinformačních technologií v geomorfologii
Abstrakt (anglicky)
   Publication collects knowledges about detailed geomorphological mapping in Czech Republic, acquaints with the role of GIS on geomorphology and basic principles sof GPS. Methodics of geomorphological GPS mapping and contribution for geomorphology are presented. Attention is devoted to aspects of implementation of geoinformatical technology on geomorphology
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012