Podrobnosti záznamu

Název
   Jeskyně
Editor
    Hromas, J.
Nakladatel
    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ; EkoCentrum
Místo vydání
    Praha ; Brno
Datum vydání
    2009
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Chráněná území ČR
   14
Klíčové slovo
    Jeskyně
Části této monografie
    Český kras : (K 112 87)
    Datování procesů v krasu a jeskyních
    Geologie
    Geomorfologie
    Hranická propast
    Hranický kras : (K 212 06)
    Hydrologie a hydrogeologie krasu
    Jeskynní výplně
    Klastické sedimenty v jeskyních
    Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny : (K 151 66)
    Kras, pseudokras a jeskyně
    Měkkýši v jeskynních sedimentech
    Osteologické nálezy v jeskyních
    Pseudokrasové jeskyně barrandienské jednotky (P 112)
    Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve
    Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123)
    Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141)
    Speleotémy a jeskynní minerály
    Vznik a vývoj krasu a pseudokrasu
    Zbrašovské aragonitové jeskyně
    Život v jeskyních