Podrobnosti záznamu

Název
   Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce
Autor
   Doláková, N.
   Hypr, D.
   Kadlec, Jaroslav
   Mlejnek, O.
   Musil, R.
   Neruda, P.
   Nerudová, Z.
   Valoch, K.
Editor
    Lisá, Lenka
Nakladatel
    Česká geologická společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-904208-2-3
Fyzický popis
    60 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Exkurze oborové skupiny Geomorfologie-Kvartér České geologické společnosti
   Podzim 2008
Poznámky
    Obsahuje stati : Mlejnek, O. ; Lisá, L. ; Nerudová, Z. : Katalog navštívených lokalit , s. 3-10 ; Kadlec, J. : Vývoj povrchových a podzemních krasových jevů vázaných na Hostěnický potok a Říčku v jižní části Moravského krasu , s. 11-18 ; Neruda, P. ; Valoch, K. : Paleolit Moravského krasu , s. 19-31 ; Musil, R. : Významné lokality terestrické fauny jižní části Moravského krasu , s. 32-40 ; Doláková, N. : Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně , s. 41-44 ; Hypr, D. : Základní rysy hydrogeologie jižní části Moravského krasu , s. 45-54 ; Mlejnek, O. : Dějiny výzkumů , s. 55-60
    Projekt: Česká geologická společnost, V, CZ
    Projekt: Českomoravský cement, N, CZ
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    archeology
    geology
    Moravian Karst
    palaeontology
    research history
    settlement
Klíčové slovo
    Exkurzní
    Jižní
    Krasu
    Moravského
    Průvodce
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012