Podrobnosti záznamu

Název
   Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století
Další názvy
    Josef Bohuslav Foerster on the Threshold of the 21st Century
Autor
   Smetáčková, M.
   Šustíková, Věra
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konference
Výraz tezauru
    composer
    concert
    Josef Bohuslav Foerster
    melodrama
Klíčové slovo
    21
    Bohuslav
    Foerster
    Josef
    Prahu
    Století
Abstrakt (česky)
   Konference se konala ve dnech 13.- 15. listopadu 2009 v Národním muzeu - Českém muzeu hudby. Uspořádaly ji Společnost J. B. Foerstra a Národní muzeum - České muzeum hudby. Sympozium vedla Míla Smetáčková, místopředsedkyně SJBF (pod záštitou České komise pro UNESCO) za finančního přispění MKČR a MHMP. Na programu konference byly tři tematické bloky: Skladatelské dílo J.B.Foerstra z pohledu dneška, Život skladatele a jeho díla a J. B. Foerster jako mnohostranná osobnost. Konferenci doprovodily tři koncerty: Hommage ? Josef Bohuslav Foerster (organizátor Pražská konzervatoř), Foersterovy varhany (organizátor Ulrich Theissen - Salcburk) a Neznámé melodramy známého skladatele (organizátor Společnost Z.Fibicha).
Abstrakt (anglicky)
   The Conference was held on November 13th - 15th 2009 in National Museum - Czech Museum of Music. Organizers of the Conference: J. B. Foerster Society and National Museum - Czech Museum of Music. Symposium directed Míla Smetáčková, Substitute direktor of J.B .Foerster Society (under the patronage: The Czech Comission of UNESCO) with financial support from Ministry of Culture CR and Prague City Town-Hall. The Programme of the Conference: 1) Foerster´s Music Work as seen by today, 2) The Life of Foerster and his Work , 3) J.B.Foerster as a versatile Personage. Concomitant Actions: 1) Concert Hommage ? Josef Bohuslav Foerster (Organizer Prague Conservatory), Concert Foerster´s Organ (Organizer Ulrich Theissen - Salzburg), Concert Unknown Melodramas of the wellknown Composer (Organizer Z. Fibich Society).
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012