Podrobnosti záznamu

Název
   Křivoklátsko. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Další názvy
    Křivoklát Region. Geology of the Protected Landscape Areas in the Czech Republic
Autor
   Stárková, Marcela
   Waldhausrová, J.
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geologie CHKO Křivoklátsko, neoproterozoikum, karbon, terciér, kvartér,kambrium, ordovik, bazalty,andezity, silicity,křemence, sedimenty,eroze, vulkanismus, geologický vývoj
Klíčové slovo
    Chráněných
    České
    Geologie
    Krajinných
    Křivoklátsko
    Oblastí
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Shrnuty nové poznatky o geologii CHKO Křivoklátsko, vyhotovena schématická geologická mapka oblasti, vysvětlen geologický vývoj od neoproterozoika do kvartéru, popsány a vyfotografovány zajímavé geologické lokality všech zastoupených útvarů
Abstrakt (anglicky)
   Křivoklát Region. Geology of the Protected Landscape Areas in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014