Podrobnosti záznamu

Název
   Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
Další názvy
    Coefficient of industrial pollution (CIP) and toxic metals concentration (As, Hg, Pb, Zn) in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Autor
   Geršl, Milan
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Krupka,geochemistry, soil pollution, ArcGis,
Klíčové slovo
    1:25000
    02-322
    CIP
    Hg
    Industriálního
    Koeficient
    Kovů
    Krupka
    Listu
    Obsahy
    Pb
    Půdách
    Toxických
    Zn
    Znečištění
Abstrakt (česky)
   Tematická mapa vybraných toxických kovů 1:25 000 území 02-322 Krupka je syntézou analytických dat, vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci kontaminace životního prostředí anorganickými polutanty. Mapa ukazuje současnou kontaminaci půd ve významném průmyslovém regionu ČR.
Abstrakt (anglicky)
   Coefficient of industrial pollution (CIP) and toxic metals concentration (As, Hg, Pb, Zn) in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014