Podrobnosti záznamu

Název
   Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ústí nad Labem
Datum vydání
    1984
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ag-Au
    Komplexní
    Surovin
    Využití
    Výzkum
Části této monografie
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Úprava rudnin s obsahem volného stříbra
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    Zlato, jeho odrůdy a nerosty