Podrobnosti záznamu

Název
   Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání
Další názvy
    Contaminant hydrogeology, 2nd edition
Autor
   Datel, Josef
   Mls, Jiří
   Šráček, Ondřej
Datum vydání
    2002
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    contaminant
    contamination
    groundwater
    hydrogeology
Klíčové slovo
    Hydrogeologie
    Kontaminační
    Upravené
    Vydání
Abstrakt (česky)
   Učebnice kontaminační hydrogeologie, vlastnosti látek, migrace látek v horninovém prostředí, metody výzkumu, základy sanace, ochranná pásma
Abstrakt (anglicky)
   Textbook of contaminant hydrogeology, properties of chemicals and migration in rock environment, methods of investigation, introduction to remediation, protection zones of grounwater resources
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012