Podrobnosti záznamu

Název
   Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII
Nakladatel
    Ústav geologických věd přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1984
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Korelace
    Ložisek
    Paleozoických
    Proterozoických
    Stratiformních
    VII
Části této monografie
    Chemismus a radioaktivita jihočeských granulitů
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
    Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
    Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
    Vanadové granáty ze stratiformních zrudnění v proterozoiku na klatovsku
    Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
    Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic)