Podrobnosti záznamu

Název
   Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel - speciální mapa
Další názvy
    Corrosion map of the CR for carbon steel
Autor
   Knotková, Dagmar
   Kreislová, Kateřina
   Skořepová, Irena
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    corrosion of materials, carbon steel, corrosion rates, corrosion aggressivity of atmospheres
Klíčové slovo
    ČR
    Korozní
    Mapa
    Ocel
    Speciální
    Uhlíkovou
Abstrakt (česky)
   Na základě rovnice znehodnocení pro uhlíkovou ocel byla konstruována mapa ČR s ročními korozními úbytky ocelí a mapa korozní agresivity ovzduší. Z těchto map je patrné, že na většině území v ČR je korozní agresivita atmosféry pro nelegované oceli na stupni C2. Mapa korozních rychlostí uhlíkových ocelí byla vypracována v rámci mezinárodní spolupráce pro střední Evropu - Německo, Českou republiku a Švýcarsko.
Abstrakt (anglicky)
   Corrosion map of the CR for carbon steel
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014