Podrobnosti záznamu

Název
   Korozní mapa ČR pro zinek - speciální mapa
Další názvy
    Corrosion map of the CR for zinc
Autor
   Knotková, Dagmar
   Kreislová, Kateřina
   Skořepová, Irena
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    corrosion of materials, zinc, corrosion rates, corrosion aggressivity of atmospheres
Klíčové slovo
    ČR
    Korozní
    Mapa
    Speciální
    Zinek
Abstrakt (česky)
   Na základě rovnice znehodnocení pro zinek byla konstruována mapa ČR s ročními korozními úbytky zinku a mapa korozní agresivity ovzduší. Z těchto map je patrné, že na většině území v ČR je korozní agresivita atmosféry pro zinek na stupni C3. Mapa korozních rychlostí zinku byla vypracována v rámci mezinárodní spolupráce pro střední Evropu - Německo, Českou republiku a Švýcarsko.
Abstrakt (anglicky)
   Corrosion map of the CR for zinc
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014