Podrobnosti záznamu

Název
   Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
Autor
   Kadlec, Jaroslav
   Růžička, M.
   Růžičková, Eliška
   Zeman, A.
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2003
ISBN
    80-7075-600-4
Fyzický popis
    160 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR
    Překlad názvu: Quaternary clastic sediments of the Czech Republic. Textures and structures of the main genetic types
Předmětová kategorie
    Quaternary sediments
    structures
    textures
Klíčové slovo
    České
    Genetických
    Hlavních
    Klastické
    Kvartérní
    Republiky
    Sedimenty
    Struktury
    Textury
    Typů
Abstrakt (česky)
   Monografie podává obecné i specifické charakteristiky fluviálních, ledovcových, eolických, svahových, jezerních a jeskynních sedimentů. Strukturní a texturní znaky jednotlivých typů a subtypů popsaných z území Česka jsou dokumentovány množstvím makro- i mikrofotografií.
Abstrakt (anglicky)
   The monography compiles general and specific characteristics of fluvial, glacial, aeolian colluvial, lacustrine and cave sediments. Data on individual types and subtypes of sediments as described from the Czech territory are summarized and documented byamount of photos showing both macro- and microtextural and structural features.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012