Podrobnosti záznamu

Název
   Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice
Nakladatel
    Ústav Geoniky AV ČR
    Ústav geoniky AVČR
Místo vydání
    Ostrava
    Ostrava, Česká republika
    Ostrava,ČR
Datum vydání
    2002
ISBN
    80-86407-01-2
Klíčové slovo
    Bádání
    Geofyzice
    Inženýrské
    Laboratorní
    Seismologii
    Terénní
Části této monografie
    Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy)
    Tomografická inverze z povrchu v mělké seismice