Podrobnosti záznamu

Název
   Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2002
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Bádání
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Laboratorní
    Mezinárodní
    Referátů
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    Terénní
    účastí
Části této monografie
    Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
    Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
    Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
    Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
    Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním