Podrobnosti záznamu

Název
   Landslide inventory map 1:10 000 35-12-08
Další názvy
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-08