Podrobnosti záznamu

Název
   Legend to an Engineering-geological map of slope stability at a scale 1:10,000 (25-41-05 Velké Karlovice)
Další názvy
    Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-41-05 Velké Karlovice
    Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-41-10 Velké Karlovice