Podrobnosti záznamu

Název
   Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře
Nakladatel
    Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Opočno
Místo vydání
    Opočno
Datum vydání
    2000
ISBN
    80-902615-9-0
Klíčové slovo
    Celostátního
    Hor-
    Hospodaření
    Imisní
    Lesnické
    Oblasti
    Orlických
    Referátů
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor