Podrobnosti záznamu

Název
   Lesnický výzkum v Krušných horách
Nakladatel
    Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice Opočno
Místo vydání
    Česká republika
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-86461-66-1
Klíčové slovo
    Horách
    Krušných
    Lesnický
    Výzkum
Části této monografie
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd