Podrobnosti záznamu

Název
   Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1997
ISBN
    80-7078-429-6
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    7.3.1997
    Konaného
    Lidská
    Nerostné
    Přednášek
    Sborník
    Semináře
    Společnost
    Surovinové
    Zdroje
Části této monografie
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů