Podrobnosti záznamu

Název
   Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Další názvy
    Limits for the use of thermal waters on the example of the conceptual model of the Benesov-Usti aquifer system of the Bophemian Cretaceous Basin
Autor
   Datel, Josef
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin
    groundwater
    thermal water
Klíčové slovo
    Benešovsko-ústeckého
    české
    Konceptuálního
    Křídové
    Limity
    Modelu
    Pánve
    Příkladu
    Systému
    Termálních
    Vod
    Využívání
    Zvodněného
Abstrakt (česky)
   Rozsah a vymezení hydrogeologické struktury, regionální proudění podzemní vody, bilanční odhady, složení a teplota vod
Abstrakt (anglicky)
   Extent and description of the aquifer system, regional groundwater flow, balance calculations, quality and temperature of water
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012