Podrobnosti záznamu

Název
   List ZM 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
Další názvy
    The map sheet 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - The map scheme of mineral resources
Autor
   Ambrozek, Vladimír
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Evidence of mineral resources, mining risks, impact on environment
Klíčové slovo
    03-414
    25
    000
    List
    Ložisek
    Mapové
    Nerostných
    Schéma
    Surovin
    Vrchlabí
    ZM
Abstrakt (česky)
   Mapa registruje všechna ložiska nerostných surovin, jejich prognózní zdroje a indicie eviduje jejich využití. Registruje všechny geofaktory jimiž ovliňuje životní prostředí včetně impaktů těžby a geochemických kontaminací.
Abstrakt (anglicky)
   The map sheet 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - The map scheme of mineral resources
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014