Podrobnosti záznamu

Název
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-224 Jeseník
Další názvy
    Economic geological map of the Czech Republic 1:25000 sheet 14-224 Jeseník
Autor
   Skácelová, Zuzana
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geological map, Bohemian massive, ore minerals, industrial minerals, reserves, mining lease, protected deposit area
Klíčové slovo
    1:25000
    14-224
    České
    Jeseník
    Ložisková
    Mapa
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Ložisková mapa ČR v měřítku 1:25 000 shrnující současný stav dle rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, chráněná ložisková území, vyhledávací průzkumy včetně negativních a historii dobývaných ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   Economic geological map of the Czech Republic 1:25000 sheet 14-224 Jeseník
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014