Podrobnosti záznamu

Název
   Měkkýši Moravského krasu
Editor
    Horsák, M.
    Ložek, Vojen
    Vašátko, J.
Nakladatel
    Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras ; Cortusa
Místo vydání
    Blansko
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-239-7634-6
Fyzický popis
    62 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    8 tab.
    Překlad názvu: Molluscs of the Moravian Karst
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    molluscs
    Moravian Karst
Klíčové slovo
    Krasu
    Měkkýši
    Moravského
Abstrakt (česky)
   Moravský kras je z hlediska měkkýšů jednou z nejzajímavějších a nejbohatších oblastí našeho státu. Vyskytuje se zde téměř polovina všech druhů, které byly do dnešního dne na území ČR zjištěny. V předložené práci se autoři pokusili poukázat na uvedené skutečnosti. Zabývají se jak druhy měkkýšů tak jejich společenstvy ve zdejších ekosystémech a jejich uplatněním při poznání vývoje krajiny v nejdůležitější fázi geologického vývoje.
Abstrakt (anglicky)
   The Moravan Karst Protecte Landscape Area is from the point of view or Malakology one of the most interesting and richtest region sof the Czech Republic. Nearly one half of all the molluscan species Libiny in our Country were found in this area.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012