Podrobnosti záznamu

Název
   Map of hydrogeologically important Quaternary sediment in the Ostrava and Opava regions
Další názvy
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku