Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa atmosférické depozice BC (bazických kationtů) v KRNAP a CHKO Jizerské hory In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
Další názvy
    The map of atmospheric deposition BC (base cations) In:Collection of Maps of atmospheric deposition, exceedance of critical loads of S and N for forest ecosystems and lichens indication of imission load in KRNAP and CHKO Jizera Mts.
Autor
   Hofmeister, Jeňýk
   Hošek, Jan
   Hruška, Jakub
   Schwarz, Otakar
   Svoboda, Tomáš
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    atmospheric deposition, base cations
Klíčové slovo
    Atmosférické
    Bazických
    BC
    CHKO
    Depozice
    Dusíku
    Ekosystémy
    Hory
    Imisní
    Indikace
    Jizerské
    Kationtů
    Kritických
    KRNAP
    Lesní
    Lišejníková
    Map
    Mapa
    Překročení
    Síry
    Soubor
    Zátěže
    Zátěží
Abstrakt (česky)
   Mapa velikosti celkové atmosférické depozice bazických kationtů v Krkonošském národním parku a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Depozice je nižší v nízkých nadmořských výškách. Výsledky budou sloužit k optimalizaci lesního hospodaření v oblasti zasažené dlouhodobým vlivem kyselých dešťů.
Abstrakt (anglicky)
   The map of atmospheric deposition BC (base cations) In:Collection of Maps of atmospheric deposition, exceedance of critical loads of S and N for forest ecosystems and lichens indication of imission load in KRNAP and CHKO Jizera Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014