Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa de Susceptibilidad por movimientos de ladera por Geomorfología: deslizamientos
Další názvy
    Map of susceptibility to slope movements accordin to geomorphology: sliding
Autor
   Chavez, Alexander
   Šebesta, Jiří
Datum vydání
    2011
Jazyk
    španělsky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    susceptibility, slope movement, sliding
Klíčové slovo
    Deslizamientos
    Geomorfología
    Ladera
    Mapa
    Movimientos
    Por
    Susceptibilidad
Abstrakt (anglicky)
   Derivated map from geomorphological map studies slopes susceptabilited for sliding
Abstrakt (ostatní)
   Mapa derivada del mapa geomorfológico y evaluación de las laderas susceptibles para deslizarse.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014