Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč
Další názvy
    Map of exodynamic phenomenon 1:10 000, sheet 25-33-01 Bunč
Autor
   Baldík, Vít
   Havlín, Aleš
   Krejčí, Vladimíra
   Novotný, Roman
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-33-01 Bunč
Klíčové slovo
    1:10
    25-33-01
    000
    Bunč
    Exodynamických
    Jevů
    List
    Mapa
Abstrakt (česky)
   Metodika tvorby "Účelové inženýrsko-geologické mapy" 1:10 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Potoční strže se strmými břehy jsou zobrazovány také. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Hydrologické a hydrogeologické prvky jsou vyznačeny modře. Zeleně jsou vyznačeny ohrožené nebo již poškozené objekty, stejně jako objekty již stabilizované. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu.
Abstrakt (anglicky)
   Map of exodynamic phenomenon 1:10 000, sheet 25-33-01 Bunč
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014