Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
Další názvy
    Map of geochemical reactivity of Cretaceous rocks in the Czech Republic
Autor
   Adamová, Marie
   Chuman, Tomáš
   Grundloch, Jiří
   Gürtlerová, Pavla
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Crecateous sediment, alcali metal, alkali content
Klíčové slovo
    České
    Geochemické
    Hornin
    Křídových
    Mapa
    Reaktivity
    Republiky
    území
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemické reaktivity křídových hornin v České republice v měřítku 1:1000000 je založen na geodatabázi regionálních geologických map v měřítku 1:50 000. Mapa byla vytvořena na základě využití propojení informací mezi databází regionálních geologických map ČR a údaji z litogeochemické databáze České geologické služby. Pro vypracování map bylo použito cca 800 silikátových analýz. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení analýz v různých geologických jednotkách byla respektována hodnota mediánu stanovených měření s přihlédnutím na variabilitu horninového složení celé jednotky a zastoupení jednotlivých typů hornin v ní. Jednotlivé geologické celky byly klasifikovány a rozděleny do tří skupin v závislosti na obsahu uhličitanů, koeficientu alkality a podle náchylnosti k povětrnostním vlivům. Mapa charakterizuje horniny, pokud jde o obsah alkálií, a jejich schopnost tyto složky uvolňovat do životního prostředí. Doprovodné mapky charakterizují obsah jednotlivých vybraných alkalických sl
   ožek (SiO2, CaO K2O, P2O5 a Al2O3) v křídových horninách. Znalost geochemického pozadí je např. zásadní pro vytváření komplexního pohledu na tvorbu a ochranu krajiny a životního prostředí, neboť tato informace určuje oblasti s vyšší hladinou citlivosti k okyselování půdy a degradaci živin.
Abstrakt (anglicky)
   Map of geochemical reactivity of Cretaceous rocks in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014