Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
Další názvy
    Map of geodynamic phenomenon 1:25 000, sheet 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
Autor
   Baldík, Vít
   Krejčí, Vladimíra
   Novotný, Roman
   Paleček, Martin
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
Klíčové slovo
    1:25
    25-214
    000
    Frenštát
    Geodynamických
    Jevů
    List
    Mapa
    Radhoštěm
Abstrakt (česky)
   Metodika tvorby "Účelové inženýrsko-geologické mapy" 1:25 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Potoční strže se strmými břehy jsou zobrazovány také. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Hydrologické a hydrogeologické prvky jsou vyznačeny modře. Zeleně jsou vyznačeny ohrožené nebo již poškozené objekty, stejně jako objekty již stabilizované. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu.
Abstrakt (anglicky)
   Map of geodynamic phenomenon 1:25 000, sheet 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014