Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
Další názvy
    Map of geofactors of environment 1:25000 Mokrá-Horákov
Autor
   Baldík, Vít
   Barnet, Ivan
   Dvořák, Igor
   Gilíková, Helena
   Kociánová, Lenka
   Konečný, František
   Kryštofová, Eva
   Müller, Pavel
   Novotný, Roman
   Poul, Ivan
   Poulová, Denisa
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environment, mapping
Klíčové slovo
    1:25000
    Geofaktorů
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Prostředí
    životního
Abstrakt (česky)
   Zájmové území je na základě interpretace významu geofaktorů životního prostředí děleno na šest dílčích rajonů. Konkrétně jde o oblast údolí Svitavy a jejích přítoků na krystaliniku Českého masívu (I.), o část území CHKO Moravský kras (II.), o oblast stěnových velkolomů a ploch využitých pro výrobu cementářských surovin (III.), o brněnskou aglomeraci a okolí (IV.), o oblast kulmu Drahanské vrchoviny (V.) a o oblast polí a lesů při severním okraji karpatské předhlubně (VI.).
Abstrakt (anglicky)
   Map of geofactors of environment 1:25000 Mokrá-Horákov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014