Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
Další názvy
    Map of hydrogeological conditions in the Czech Republic
Autor
   Burda, Jiří
   Čurda, Jan
   Grundloch, Jiří
   Hartlová, Lída
   Herrmann, Zdeněk
   Kadlecová, Renata
   Kratochvílová, Hana
   Michlíček, Emil
   Slavík, Josef
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    groundwater, hydrogeological conditions
Klíčové slovo
    České
    Hydrogeologických
    Mapa
    Poměrů
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Mapa znázorňuje převažující plošnou transmisivitu hornin v měřítku 1:500 000 na území České republiky v 11 kategoriích. Zobrazena je i bodová transmisivita významných hydrogeologických vrtů. Součástí mapy je schéma české křídové pánve v měřítku 1:800 000 zobrazující hydrogeologickou funkci prvního typu hydrogeologického prostředí od povrchu a ve stejném měřítku i rozložení transmisivity kolektoru C zastoupeného pískovci písčitými slínovci středního turonu.
Abstrakt (anglicky)
   Map of hydrogeological conditions in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014