Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
Další názvy
    Map of Critical Loads of Cd in Spruce Stands (ecotoxicological criterium)
Autor
   Beneš, Stanislav
   Skořepa, Jaroslav
   Skořepová, Irena
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geochemical map, cadmium, spruce stand, critical loads, ecotoxicological criterium
Klíčové slovo
    Cd
    Ekotoxikologické
    Kritérium
    Kritických
    Lesních
    Lokalitách
    Mapa
    Porostů
    Smrkových
    Zátěží
Abstrakt (česky)
   Výsledky kritických zátěží Cd založené na ekotoxikologických kritériích kolísají od 0,5 do 40,6 g Cd ha-1 rok-1. Hodnoty kritických zátěží jsou především ovlivněny vyplavováním kadmia vodou. Odnos biomasou lesních porostů je na rozdíl od vyplavování poněkud
Abstrakt (anglicky)
   Map of Critical Loads of Cd in Spruce Stands (ecotoxicological criterium)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014