Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 02-222 Jiříkov
Další názvy
    Map of mineral raw deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 02-222 Jiříkov
Autor
   Dušek, Karel
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2000
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    mineral deposits, prognostic areas, old mining
Klíčové slovo
    02-222
    25
    000
    Jiříkov
    Ložisek
    Mapa
    Nerostných
    Prognóz
    Surovin
Abstrakt (česky)
   Mapa zobrazuje stav ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin, lomů, pískoven, hlinišť a vybraných opuštěných dolů
Abstrakt (anglicky)
   Map of mineral raw deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 02-222 Jiříkov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014