Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-221 Šluknov
Další názvy
    Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 02-221 Šluknov
Autor
   Dušek, Karel
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    mineral deposits, mineral prognostic resources, mining
Klíčové slovo
    02-221
    25
    000
    List
    Ložisek
    Mapa
    Nerostných
    Prognóz
    Surovin
    Šluknov
Abstrakt (česky)
   Mapa zobrazuje stav ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin, lomů, pískoven, hlinišť a vybraných dolů
Abstrakt (anglicky)
   Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 02-221 Šluknov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014