Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-223 Mikulášovice
Další názvy
    Map of mineral deposits and prognostic resources 1 : 25 000 on the map sheet 02-223 Mikulášovice
Autor
   Dušek, Karel
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    mineral deposits, mineral prognostic resources, old mining
Klíčové slovo
    02-223
    25
    000
    List
    Ložisek
    Mapa
    Mikulášovice
    Nerostných
    Prognóz
    Surovin
Abstrakt (česky)
   Mapa zobrazuje stav ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin, lomů, pískoven, hlinišť a vybraných opuštěných dolů
Abstrakt (anglicky)
   Map of mineral deposits and prognostic resources 1 : 25 000 on the map sheet 02-223 Mikulášovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014