Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník
Další názvy
    Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 12-143 Rakovník
Autor
   Dušek, Karel
   Mašek, Dalibor
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    mineral deposits, mineral prognostic resources, mining
Klíčové slovo
    12-143
    25
    000
    List
    Ložisek
    Mapa
    Nerostných
    Prognóz
    Rakovník
    Surovin
Abstrakt (česky)
   V mapě je zobrazena situace ložisek nerostných surovin a jejich prognózních zdrojů, lomů, pískoven, hlinišť a vybraných dolů.

   Mapa zobrazuje stav ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin, vybraných lomů, pískoven, hlinišť a vybraných dolů
Abstrakt (anglicky)
   Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 12-143 Rakovník

   Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 12-143 Rakovník
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014