Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
Další názvy
    Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 13-132 Lysá nad Labem
Autor
   Dušek, Karel
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    mineral deposits, mineral prognostic resources
Klíčové slovo
    -132
    13
    25
    000
    Labem
    List
    Ložisek
    Lysá
    Mapa
    Nerostných
    Prognózních
    Surovin
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Mapa zobrazuje stav ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin, lomů, pískoven, hlinišť na listu Základní geologické mapy ČR 13-132 Lysá nad Labem
Abstrakt (anglicky)
   Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 13-132 Lysá nad Labem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014