Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-113 Sojovice
Další názvy
    Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 13-113 Sojovice
Autor
   Dušek, Karel
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    mineral deposits, prognostic resources
Klíčové slovo
    13-113
    25
    000
    List
    Ložisek
    Mapa
    Nerostných
    Prognózních
    Sojovice
    Surovin
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   V mapě je zobrazena situace ložisek nerostných surovin, lomů, pískoven a hlinišť na listu Základní geologické mapy ČR 13-113 Sojovice.
Abstrakt (anglicky)
   Map of mineral raw materials deposits and prognostic resources 1 : 25 000 map sheet 13-113 Sojovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014