Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-14
Další názvy
    Map of geoharazd susceptibility 1:10 000 25-21-14
Autor
   Nýdl, Tomáš
   Petrová, Vladimíra
   Tomanová Petrová, Pavla
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Landslides inventory, landslide susceptibility map
Klíčové slovo
    1:10
    25-21-14
    000
    Mapa
    Náchylnosti
    Porušení
    Stability
    Svahů
    území
Abstrakt (česky)
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů zahrnuje, vedle zákresu sesuvů, prognózu jejich vzniku v závislosti na sklonu svahů.
Abstrakt (anglicky)
   Map of geoharazd susceptibility 1:10 000 25-21-14
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014