Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-18 Francova Lhota
Další názvy
    Map of geoharazd susceptibility, 25-41-18 Francova Lhota
Autor
   Baldík, Vít
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition,25-41-18 Francova Lhota
Klíčové slovo
    25-41-18
    Francova
    Lhota
    Mapa
    Náchylnosti
    Porušení
    Stability
    Svahu
    území
Abstrakt (česky)
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů pak obsahuje plošně vymezené okrsky s charakteristikou podle stabilitních poměrů a s konkrétními podmínkami využití pro výstavbu. Území jsou dělena na tři základní kategorie. Zóna I - stabilní je zobrazená zelenou barvou. Zóna II - podmíněně stabilní je vyznačená oranžovou barvou a zóna III nestabilní je vyznačená červenou barvou. Každá zóna obsahuje subzóny, vyznačené šrafováním, které odlišují místní geomorfologické poměry. Vysvětlivky k mapám náchylnosti k porušení svahů obsahují podmínky pro výstavbu lehkých, liniových a ostatních staveb v konkrétním místě. Tyto vysvětlující texty jsou v tabulkové formě.
Abstrakt (anglicky)
   Map of geoharazd susceptibility, 25-41-18 Francova Lhota
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014