Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-22 Francova Lhota
Další názvy
    Map of geoharazd susceptibility, 25-41-22 Francova Lhota
Autor
   Baldík, Vít
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition,25-41-22 Francova Lhota
Klíčové slovo
    25-41-22
    Francova
    Lhota
    Mapa
    Náchylnosti
    Porušení
    Stability
    Svahu
    území
Abstrakt (česky)
   Metodika tvorby "Účelové inženýrsko-geologické mapy" 1:10 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Potoční strže se strmými břehy jsou zobrazovány také. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Hydrologické a hydrogeologické prvky jsou vyznačeny modře. Zeleně jsou vyznačeny ohrožené nebo již poškozené objekty, stejně jako objekty již stabilizované. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu.
Abstrakt (anglicky)
   Map of geoharazd susceptibility, 25-41-22 Francova Lhota
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014