Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná
Další názvy
    Map of geoharazd susceptibility, 26-11-21 Dolní Lomná
Autor
   Baldík, Vít
   Novotný, Roman
   Tomanová Petrová, Pavla
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geohazard map, susceptibility, geology, engineering, landslide predisposition, 26-11-21 Dolní Lomná
Klíčové slovo
    26-11-21
    Dolní
    Lomná
    Mapa
    Náchylnosti
    Porušení
    Stability
    Svahu
    území
Abstrakt (česky)
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů pak obsahuje plošně vymezené okrsky s charakteristikou podle stabilitních poměrů a s konkrétními podmínkami využití pro výstavbu. Území jsou dělena na tři základní kategorie. Zóna I - stabilní je zobrazená zelenou barvou. Zóna II - podmíněně stabilní je vyznačená oranžovou barvou a zóna III nestabilní je vyznačená červenou barvou. Každá zóna obsahuje subzóny, vyznačené šrafováním, které odlišují místní geomorfologické poměry. Vysvětlivky k mapám náchylnosti k porušení svahů obsahují podmínky pro výstavbu lehkých, liniových a ostatních staveb v konkrétním místě. Tyto vysvětlující texty jsou v tabulkové formě.
Abstrakt (anglicky)
   Map of geoharazd susceptibility, 26-11-21 Dolní Lomná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014