Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
Další názvy
    Content Map of selected trace elements in Cretaceous rocks in the Czech Republic - As
Autor
   Adamová, Marie
   Grundloch, Jiří
   Gürtlerová, Pavla
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    content As, Cretaceous sediment
Klíčové slovo
    České
    Horninách
    Křídových
    Mapa
    Obsahů
    Prvků
    Republiky
    Stopových
    území
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As v měřítku 1:1 500 000 je založena na geodatabázi regionálních geologických map v měřítku 1:50 000. Mapa byla vytvořena na základě využití propojení informací mezi databází regionálních geologických map ČR a údaji z litogeochemické databáze České geologické služby a podává základní informaci o rozložení arzénu v křídových horninách na území České republiky. Pro vypracování mapy bylo použito cca 800 analýz (metoda RFA). Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení analýz v různých geologických jednotkách byla respektována hodnota mediánu stanovených měření s přihlédnutím na variabilitu horninového složení celé jednotky a zastoupení jednotlivých typů hornin v ní. V případě absence dat byla použita dostupná literatura.
Abstrakt (anglicky)
   Content Map of selected trace elements in Cretaceous rocks in the Czech Republic - As
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014