Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa přírodního ohrožení - list Juntas (Kostarika)
Další názvy
    Map of natural hazard - sheet Juntas (Costa Rica)
Autor
   Kycl, Petr
   Metelka, Václav
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Landslide susceptibility, hazards, floods, vulnerability
Klíčové slovo
    Juntas
    Kostarika
    List
    Mapa
    Ohrožení
    Přírodního
Abstrakt (česky)
   Mapa přírodního ohrožení, 1: 50 000, list 3246-IV Juntas byla realizovaná v rámci zahraniční rozvojové pomoci mezi Ministerstvem životního prostředí České Republiky a Ministerstvem životního prostředí, enegrie a telekominukací (MINAET) Kostariky, projekt N° RP/6/2007. Práce byly provedeny pracovníky České geologické služby Praha. Hlavním cílem prací bylo studium a výzkum přírodních rizik a jejich vazba na geologickou stavbu Kostariky. Mapovaná oblast je situovaná va svazích Montes del Aguacate a Cordillera de Tilarán a administrativně patří do provincií Alajuela, Puntarenas y Guanacaste. Výsledky této práce představují nejen shrnutí fenoménů, které v současnosti negativně ovlivňují studovaný región, ale jsou také širokou základnu dat pro predikci těchto fenoménů do budoucnosti.
Abstrakt (anglicky)
   Map of natural hazard - sheet Juntas (Costa Rica)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014