Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí
Další názvy
    Map of Cadmium Critical Load Exceedances by the Atmospheric Deposition and Litterfall
Autor
   Beneš, Stanislav
   Skořepa, Jaroslav
   Skořepová, Irena
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geochemical map, cadmium, exceedances of critical loads, atmospheric deposition, litterfall
Klíčové slovo
    Atmosférickou
    Cd
    Depozicí
    Jehličí
    Kritických
    Mapa
    Opadem
    Překročení
    Zátěží
Abstrakt (česky)
   Překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí se vyskytuje přibližně na 25 % sledovaných lokalit (z celkového počtu 1100 lokalit) a dosahuje maximálně 3,6 g Cd ha-1 rok-1.
Abstrakt (anglicky)
   Map of Cadmium Critical Load Exceedances by the Atmospheric Deposition and Litterfall
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014